KROK ZA KROKEM

ŠKOLNÍM ROKEM 2019/2020


SLOUČENÍ PŮVODNÍ VIII.A + VIII.B

VE ZKRATCE

31.03.2019    Škola v přírodě - Hotel Permoník 2019

21.05.2019     Fajná dílna - VIII.B

17.06.2019     VIDA Centrum - Projekt TALENTMANAGEMENT

19.06.2019      Poznávací zájezd do Londýna

27.6. 2019       Bára Holková - klavír- slavnostní rozloučení s 9. roč.


Třídní schůzky 

ve čtvrtek 21.3. 2019 v 16.30 hodin

v učebně 308 - 8.B


Den otevřených dveří

Ve čtvrtek 14. března 2019

 proběhl na naší škole "DEN OTEVŘENÝCH DVEŘI" Dopoledne mohli rodiče využít pozvání přímo do vyučovacích hodin, kde se podívali, jak vlastně hodina probíhá, co všechno v ní děti dělají a jak jsou po celou dobu zapojováni. Hodně rodičů zajímaly hodiny matematiky a anglického jazyka.

Odpoledne pak byl pro všechny návštěvníky školy připraven bohatý program v jednotlivých třídách. Na přípravě se podíleli nejen učitelé, ale především naši žáci. K vidění byly jak různé výtvarné techniky, tak hudební koutek s bubny, v tělocvičně byla nachystaná překážková dráha a také ukázka gymnastiky. Děti si mohly vyzkoušet různé technické pokusy a práci s interaktivní tabulí.

Že se všem v naší škole líbilo, dokazují pozitivní zápisy ve školní kronice. Všem učitelům a žáků děkujeme za zdárný průběh akce a těšíme se se všemi na brzkou shledanou.

Ing. Hana Šabršulová

Motýlí křídla (výzdoba školy)

Co vidíme kolem sebe, nás ovlivňuje mnohem víc, než jsme si ochotni připustit.

Blíží se nám Den otevřených dveří, ve vzduchu je cítit předjaří, a to je nejvyšší čas k výměně výzdoby ve škole.
Když zasvítilo sluníčko, žáci mi řekli: "Tušili jsme, že už budeme vyrábět něco "jarního"."
S energií se pustili do kolorování motýlích křídel . Motivací bylo také jejich umístění v hale školy. Když vidíte svého motýlka poletovat u východu ze školy, hned je svět veselejší.

Barevná motýlí křídla, ohnivé barvy pet artu, květy a světlo vykouzlily v interiéru jarní náladu, i když si na jaro ještě chvíli budeme muset počkat.

Mgr.Renata Telingerová

ODBORNÉ, KARIÉROVÉ A POLYTECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ V MSK (OKAP)

V rámci projektu MŠMT spolupracuje naše škola s Vítkovickou střední průmyslovou školou. 

Žáci VIII. B se v rámci tohoto projektu zúčastnili exkurze a formou přednášky a workshopů se seznámili s možnostmi dalšího vzdělávání po ukončení základní školní docházky.

V úvodu jsme v učebně dostali základní informace o škole, oborech, podmínkách a výhodách studia a pak jsme po skupinkách navštívili odborně zaměřené dílny: dílnu elektro, dílnu obrábění a zámečnictví a učebnu hydrauliky.

Škola nabízí opravdu pestrou škálu možností studia pro absolventy základních škol a i díky tomu, že je studium bezplatné, je zajímavou alternativou při výběru povolání pro naše žáky.

                                                  Mgr. Renata Telingerová

Přejeme Vám pohodové vánoční svátky a úspěšný nový rok 2019 .

20. 12. 2018  krácená výuka

21. 12. 2018 ředitelské volno

24. 12. 2018- 2. 1. 2019  vánoční prázdniny

3. 1. 2019 nástup do školy

prosinec

...místy srážky, na horách sněhové...

výzdoba v hale školy

Každé tři měsíce měníme ve vstupním prostoru školy výzdobu, pečlivě ji zvažujeme tématicky a sbíráme  na ni materiál. Jsme ekologická škola a pro výzdobu užíváme recyklované obalové materiály ( kartony, pet-lahve, obalové folie atp.)

Dětské práce jsou zde zastoupeny kombinovanou technikou s tématem zimy a Vánoc v kruhovém formátu a koláží stylizovaných figur Mikuláše, čerta a anděla v omezené barevnosti.

Převažujícím použitým materiálem jsou užité obaly od nápojů v modrých odstínech, které chladnou barevností evokují chlad a zimu. Užity jsou v podobě girland s uzlíky znázorňujících déšť a modrých květů v nadýchnuté obří kytici v levé části prostoru.

Výzdoba vzniká postupně a je mimo jiné závislá také na ochotných spolupracovnících dodávajících použité obaly v příslušných barvách. Chtěla bych touto cestou poděkovat za tuto ochotu a pomoc.

                                                             Mgr. R. Telingerová

Co podnikneme?

13.11. Vánoční jarmark ve škole  od 15-18 hodin

18.11. Divadelní představení Sen noci svatojánské ( v angličtině) v K-TRIU

listopad

ROBOTI KOLEM NÁS

VÝUKA NA VŠB

Nejdříve se učili roboty ovládat, pak malovali obrázky a stavěli věž z kostek, také zjistili, co je to virtuální realita a vyzkoušeli si speciální brýle. Soutěžní roboty žákům ukázali pracovníci katedry na specializovaném výzkumném pracovišti. Žáci tak mohli porovnat úplně prvního robota, který byl prototypem nyní používaného robota pro pyrotechniky, a posledního robota, se kterým letos obsadili 6. místo na mezinárodní soutěži v Polsku. Jak bylo patrné, úroveň materiálů i součástek se mnohonásobně zvýšila a některé komponenty byly vytištěny i na 3D tiskárně.

03.11.2018

Terénní exkurze Studénka - Projekt TALENTMANAGEMENT
4 žáci z naší třídy byli vybráni na terénní exkurzi 

Ti z Vás, kteří sledujete pravidelně naše školní stránky, si jistě vzpomenou, že před dvěma měsíci jsme byli na terénní exkurzi v Moravském krasu, která měla velký ohlas 😉 Proto jsme po naléhání našich "vědychtivých" žáků uspořádali další, tentokrát v oblasti Kotvice a okolí města Studénky. Řeknete si, Studénka? A co tam? Tam přece kromě rybníků a továrny MSV nic zajímavého ke zkoumání není. Chyba lávky! Pokud nevěříte, ihned Vás přesvědčíme, že za vším hledej fyziku 😄 !! A když ne fyziku, tak chemii, biologii nebo matematiku 😎

Hned první den večer po příjezdu jsme pořádně otestovali, jak dobrou obuv a vhodné oblečení nám rodičové, nebo v případě starších žáků, my sami jsme si nabalili na exkurzi, protože terén, kterým jsme se šplhali na kopec, byl opravdu kluzký, místy bahnitý a skrýval nemalá překvapení v podobě výmolů, nezakrytých drenážních kanálů apod.😮 "A proč si nemůžeme posvítit mobilem?" zaznělo z ničehož nic. "A jak by jsi pak chtěl vidět ty hvězdy, chytráku, tobě nic neříká pojem oslepení?" odpověděl kdosi, kdo již s námi na minulé exkurzi byl a ví, že k pozorování hvězdné oblohy je třeba mít co největší tmu v okolí 😃 Pozorovali jsme a srovnávali noční oblohu s oblohou před dvěma měsíci a divili se, proč se některá souhvězdí nacházejí jinde než tehdy. Ale opět v tom byla fyzika a Keplerovy zákony spolu s gravitací 😅 Navzájem jsme se "vědecky" dohadovali, která z hvězd je nejblíže nebo nejdále, největší nebo nejmenší a dokonce nejlehčí a nejtěžší!! 😂 A to tak dlouho, že se mnohým z nás nechtělo vůbec vracet na hotel, když byla v listopadu noc teplá 19°C, úplně jasná obloha a bezvětří 😉

Druhý den jsme si připadali brzo ráno jako na jiné planetě, protože když jsme procházeli středem města, dívali se na nás všichni kolemjdoucí, cože je to za "podezřelou" skupinu, ve které každý nese v ruce tablet, "divné" válečky, hromadu káblíků, nebezpečně vypadající skleněné tyčinky a pásky s balónky!!! 😎 No nedivili byste se také? 😅 Naštěstí cíl naší výpravy, místní údajně vysokou kvalitou vody vyhlášená rybářská nádrž, nebyla až tak daleko, a proto ihned, jakmile jsme se dostali na místo určení, jsme vybalili "své vědecké načiní" a dali se do měření a zjišťování, zda je, to co se o této vodě povídá, pravda nebo pověst 😃 Zatím, co jedna část našeho týmu prověřovala nádrž, druhá si "odběhla" k místnímu kostelu ověřit, jak jsme na tom my sami s naší zdravotní způsobilostí, protože i vědec musí být fit nejen duševně ale i fyzicky!! Proto jsme při vlastním měření mimo jiné i trpělivě vysvětlovali kolemjdoucím babičkám vracejících se z místního hřbitova, že ony zmiňované balónky slouží k nafukování arteriální manžety, a že to, co se na displeji tabletu ukazuje není zemětřesení, ale srdeční tep před a po zátěži organismu včetně krevního tlaku 😃 A výsledek? Nádrž má opravdu vynikající parametry pH, optimální teplotu i stratifikační členění 😉 Což se však o fyzické zdatnosti některých z nás již říci nedá 😋 Proto jsme si slíbili, že na tom zapracujeme a při příští exkurzi vše opět změříme, ověříme a porovnáme!!

Když už je řeč o porovnávání, napadlo nás, že když je v okolí tolik rybníků, proč toho nevyužít a neporovnat fyzikální a chemické vlastnosti i v nich. Vydali jsme se proto odpoledne k místnímu rybníku Kotvice s ptačí pozorovatelnou, kde jsme zjistili, že bádání může být přerušeno nečekanými událostni!! To se plazíte houštím, podlézáte staré rezavé mosty nebo přecházíte mostky, o jejichž kvalitě a nosnosti ví pravdu snad jen bůh, a když dorazíte po hodině chůze do svého cíle, zjistíte, že vám někdo vypustil rybník!!! 😈😈 Ano, do slova a do písmene vypustil! Co naplat, příště budeme muset informovat místní rybářský svaz, že plánujeme vědeckou expedici i v listopadu a požádat je, aby s vypouštění posečkali 😂😂 Ale to bychom nebyli badatelé, kdybychom si hned nenašli náhradu, vždyť za vším je fyzika!! 😃 Proto se odvážnější z nás vydali na vypuštěné dno ověřit tlakovou sílu a hustotu látek v praxi a jiní zase princip volného pádu, kdy vrhali kameny pod určitými úhly a zkoumali, jak daleko a do jaké hloubky se zanoří do bahna 😄😄 Naštěstí nikdo v bahně neuvízl a žádný pták letící kolem neutrpěl žádnou újmu na křídlech, a proto jsme se mohli vrhnout na měření UV záření před a během západu slunce, stejně tak jako ověřování kvality kolem protékajícího potoka. S naměřenými hodnotami jsme byli spokojeni a mohli se vrátit po náročném dni odpočinout si na pokoj.

Ale nemyslete si, že jsme celý večer proleželi v postelích! Nikoliv! I během relaxace jsme s sebou měli naše "milované" přístroje 😂, kterými jsme měřili vlastnosti vody v plaveckém bazénu, točili fyzikální videa pro své spolužáky, kteří nemohli být s námi a před spaním jsme si zahráli anglickou hru s názvem SPACE. A abychom se uměli domluvit s našimi přáteli v zahraničí, procvičovali jsme si svou angličtinu a astronomické znalosti pomocí kvízu!! 😋 To se nám to pak pěkně a tvrdě usínalo... 😄😄

Poslední den naší výpravy jsme se zajímali o historii města Studénky na zámku, ve kterém také sídlí Železniční muzeum! 😇 Samozřejmě, že jsme pana průvodce neoslnili historickými údaji, ale úplně jsme jej vyvedli z míry, když jsme se s ním dali do řeči ohledně technických parametrů brzd, kolejnic, táhel, modelů vagónů a lokomotiv!! 😂😂 Vůbec netušil, že víme v čem se udává tlak lisu, co je to adheze a dokonce že semafor není semafor ale návěští!! 😃😃 Na druhou stranu jsme mu pečlivě naslouchali, když nám popisoval princip řízení trati, že na vlakový úsek může vjet pouze jeden vlak a i když přejede lokomotiva návěští byť i o 1m, musí se to hlásit drážní inspekci jako nehoda!! 😮 To nevěděl nikdo z nás, ani paní učitelka s panem učitelem!!! 😂 Všem se nám nejvíce líbila modelová železnice a obdivovali jsme preciznost jejího provedení, kde bylo dokonce vidět, jak rybář tahá rybku na prutu nebo ve vagóncích sedící cestující mající rozměry cca 3mm!!!😏

Není tedy divu, že když jsme opouštěli Studénku, jak jinak než ve vlaku, 😃 že se již někteří z nás ptali, kdypak pojedeme na další exkurzi? Dokonce padl návrh, že když už umíme tu angličtinu, nemohli bychom vyjet do zahraničí na nějaký průzkum?😋 Inu kdo ví, co bude příště. Každopádně se na nás budou zase kolemjdoucí nebo místní občané "podezřele" koukat, to je bez debat!!! 😄 Ale i tak se všichni již nemůžeme dočkat, kdy a kde k tomu dojde!! 😃😃😃

Mgr. Mario ZEMÁNEK, Mgr. Jana BORIKOVÁ


Luminiscenční show           

Proč naše trička svítí na diskotéce? Proč je "čistoskvoucí prádlo" reklamním a optickým klamem?

V rámci projektu Zlepši si techniku jsme navštívili workshop Luminiscenční show na VŠB.

Ve ztemnělém přednáškovém sále jsme se zatajeným dechem sledovali hru chemicky vyrobených barevných světel a jevy jako fluorescenci, fosforescenci a další světelné jevy. Lektoři pomocí UV lampičky předváděli například, jak bankéři kontrolují bankovky, jak vyrobit svítící barevný roztok chemiluminiscencí, jak kaštanová kůra zbarví na dlouhé hodiny vodu, jak se svítící látky dají využít na oděvech ke zvýšení bezpečnosti na komunikacích v noci a spoustu dalších zajímavostí.

Akce se nám líbila a těšíme se na další zajímavé návštěvy u vysokoškoláků.

1.11. 2018                                                                                                                              8.B a třídní učitelka

říjen

LINORYT

 VE SVĚTĚ TECHNIKY

04.10.2018 

Výtvarné činnosti jsou různorodé a mnohotvárné. Přivítali jsme možnost vyzkoušet si základ grafiky-linoryt-v dílnách Světa techniky. Ostrá rydla byl nový nástroj, kterým jsme vytvořili jednoduchý motiv ve tvrdém linu. Nebylo to vůbec jednoduché-chtělo to velkou opatrnost a sílu. Válečkem jsme pak vyváleli barvu na matrici a vytiskli naše první grafiky na prvorepublikovém tiskařském lisu. Svůj první výtisk jsme si po zaschnutí odnesli domů k případným dalším tiskům. Byla to pro nás nová výtvarná zkušenost a někteří se se zájmem ptali, kde by se vybavení k technice linorytu dalo sehnat.


Školní rok 2017/2018

DEN BLÁZNIVÝCH ÚČESŮ

Ve čtvrtek 8. března proběhl na naší škole Den bláznivých účesů. A žáci si dali opravdu záležet. Ve vlasech se objevily různé ozdoby, bonbóny, ptačí hnízda, muffiny ... Vlasy se splétaly, vyčesávaly, barvily ... Každá třída mohla vyslat toho nejlepšího do soutěže o nejoriginálnější účes. Porota složená ze zástupců učitelů i žáků to neměla lehké. A jak to dopadlo? Na třetím místě se umístil Štěpán Húsek z 2. B, druhé místo obsadila Vendula Břusková z 6. A a nejoriginálnější účes měla Nela Pukanová ze 3. A. Gratulujeme a věříme, že si den všichni užili. Podívejte se, jak nám to slušelo! 

...Aleš znalecky sleduje soutěžící...

Larp, kryt č. 17

                                                                                  Svět techniky

LARP je zkratka pro zážitkovou hru (Live Action Role Playing). Jak název napovídá, každý dostal přidělenu svou roli a měl se do ní vžít. Tématem bylo přežití skupiny "chráněnců" (to jsme byli my) v nehostinném a nepřátelském prostředí. Instruktoři byli v roli " ochránců". Každý chráněnec se měl specializovat na nějaký zvláštní úkol - např. luštění zašifrovaných vzkazů, hledání neviditelného písma laserovým světlem, odemykání zámků, pátrání apod. Nakonec nás hra tak pohltila, že stejně všichni vyzkoušeli různé činnosti.
Instruktoři nás poslepu odvedli do krytu, po splnění každého úkolu se nám otevíraly nové prostory a odměnou měl být život v "bezpečí" neprodyšně uzavřeného krytu. Děti nakonec pochopily, že se z hlavního ochránce stává diktátor a vypukla vzpoura. Ta se ale instruktorům vymkla z rukou, chráněnci stříleli na všechno, co se pohnulo a všichni ochránci byli "zabiti". Jen někteří chráněnci zběsilou střelbu přežili, utekli z krytu a byli ponecháni napospas svému osudu.

z dílny výtvarnice...

                                                      Aby člověk zapálil oheň , musí sám hořet... 


Vítáme Vás v novém školním roce 2017/2018
VII.B

SETKÁNÍ

14.9.2017

Z MINULÉHO ŠKOLNÍHO ROKU...

VČELÍ MUZEUM V CHLEBOVICÍCH

Víte jak žijí včely? Co dělají během roku a jak správně pečovat o včelstva? My už ano! Dnes jsme byli navštívit Včelí muzeum v Chlebovicích u Frýdku-Místku, kde jsme se dozvěděli nejen mnoho zajímavého o historii včelařství u nás a ve světě, ale také jsme si mohli vyzkoušet na exponátech, jak se pracuje s medometem nebo s "kuřákem" k vykuřování včel. Zajímalo nás, který z mnoha druhů medu je ten nejlepší a nejprospěšnější našemu zdraví, načež se nám dostalo odpovědi, že květový z prvního sběru. Na otázku: "Proč ty včely toho včelaře nepopíchají, když je bere do rukou?" nás odpověď opravdu překvapila! Prý proto, že včely vyzařují jisté záření a je-li s nimi včelař jistou dobu, jsou včely pak klidné. Inu zajímavá je ta příroda, že?

MANDALY

aneb přivolávání jara

28.3., v den narození Jana Ámose Komenského, nám svítilo sluníčko, takže jsme se rozhodli strávit odpolední výtvarku na školní zahradě.

Ten náš školní kousek přírody napovídal, že jaro je už v plném proudu. Vysvětlili jsme si, co je LAND ART, MANDALA a rozběhli jsme se ve skupinkách hledat přírodniny, ze kterých bychom je vytvořili. Nad každou mandalou jsme si něco přáli. 

Jelikož nejen plněním úkolů je člověk živ, stihli jsme si užít dary přírody a pobavit se při hrách.


Ve školním kole recitační soutěže se naše Bára Holková 

umístila na 3. místě 

s básní Hledám tátu. 

BLAHOPŘEJEME !

Mistrovství Evropy v krasobruslení 2017


Šampionát je bezesporu největší sportovní událostí roku 2017 v Moravskoslezském kraji a Ostravě a jednou z největších sportovních akcí roku 2017 v České republice.

 • Poprvé v historii bylo pořadatelství ME v ČR přiděleno mimo hlavní město s ohledem na vynikající renomé Ostravy jako pořadatelského města s bohatými zkušenostmi s pořádáním velkých sportovních akcí a s ohledem na sportovní historii města.

 • Pro mistrovství Evropy v krasobruslení se počítá s účastí přibližně

  • 170 závodníků (muži, ženy, sportovní dvojice, taneční páry) ze 41 evropských federací
  • 170 trenérů
  • 220 členů týmových doprovodů a činovníků ISU
  • 300 zástupců médií
  • cca 100 dobrovolníků
  • tudíž spolu přibližně 1000 účastníků.

  Očekává se rozsáhlé mediální pokrytí akce prostřednictvím televize, internet, rozhlasu, tištěných médií, mělo by být odvysíláno cca 800 hodin televizních přenosů a záznamů s celosvětovým pokrytím.

 • Na bezpečnost návštěvníků, sportovců a hostů během blížícího se evropského šampionátu krasobruslařů v Ostravě každý den dohlíží až 150 policistů. Do opatření se podle šéfa Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje Tomáše Kužela zapojí také Útvar rychlého nasazení.  

 • A MY JSME BYLI PŘI TOM!

 • Finišujeme v I. pololetí školního roku 2016/2017

  Výpis z vysvědčení za 1. pololetí bude vydán
  v úterý 31. ledna 2017

  v 5. vyučovací hodině 

  ( odpolední výuka v ten den odpadá)

  Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2017. 


  Vážení rodiče a přátele školy,

   přejeme hodně zdraví, štěstí, pohody, osobních i pracovních úspěchů a těšíme se na další spolupráci i v následujícím roce 2017.

                   Mgr.Renata Telingerová a kolektiv VI.B

  https://www.facebook.com/ceskatelevize/videos/10154222480987686/

  Vánoční jarmark očima Toma Paláta


  PŘEDVÁNOČNÍ LADĚNÍ

  Jako každý rok v tuto dobu si ve výtvarné výchově ladíme příjemnou předvánoční atmosféru. Kreslíme zimní krajinky, vyrábíme drobné dárky a vánoční přání a svátečně si zdobíme třídy. Někdy se nám podaří vykouzlit i sněžení, protože předvánoční nálada je taky o radostech spojených se sněhem a pocukrovanou romantickou atmosférou.

  Roboti kolem nás 

  Jak jsme si užili den v U6

  Když venku mrzne, neznamená to nutně ztracený den. To jsme pochopili 15. 11. v Malém světě techniky, kde jsme si ten den báječně užili.

   Kdo vymyslel slovo robot? Jak robota poznáme? K čemu se roboti využívají? Nejdříve jsme dostali spoustu zajímavých informací a pak přišel klíčový okamžik. Mohli jsme si v rolích konstruktérů sestrojit ve skupinkách vlastní roboty. Když jsme jim dali tvar, stali se z nás programátoři a své robostroje jsme si naprogramovali. Ten báječný pocit, když se hromádka stavebnice najednou pohybuje dopředu, dozadu, dokola a reaguje přesně na pokyny, které jsme jejím čidlům zadali. Po dvou hodinách usilovného přemýšlení a pokusů i omylů už se nám to docela dařilo...


  U6

  15. 11.

  Když jsme si dosytosti vyhráli s roboty, náš program ještě zdaleka nekončil. Čekala nás prohlídka haly U6 plná zajímavých exponátů, modelů, simulátorů a dokonce vyhlídka na prostor celé obrovské haly. Slečna animátorka nám poutavě vyprávěla o vývoji strojů od nejstarších dob až po současnost. Vyzkoušeli jsme si na sobě fyzikální zákony (fungování kladky, páky, přitažlivosti), zkusili jsme soustružit, frézovat, pudlovat, okoukli jsme a vyzkoušeli přístroje založené na optice, akustice, poseděli jsme na replice parovozu a pak nás naprosto pohltily simulátory řízení motorových vozidel. Bylo těžké opustit akustické bludiště. Na závěr jsme si z plných hrdel zakřičeli na duhový měřič zvuku, který nám šibalsky zamrkal na rozloučenou.

  To dám 

   Projekt SZŠ a VOZŠ Ostrava pro žáky 2. stupně


  Odbourat neochotu a hlavně strach z poskytnutí první pomoci bylo cílem projektu, který připravili studenti Střední zdravotnické školy z Ostravy - Vítkovic pro žáky základních škol a 4. 11. do něj zapojili i žáky 8. a 6. ročníků na naší škole. Studenti školili žáky na pěti stanovištích rozmístěných po škole, jak mají postupovat při vdechnutí cizího tělesa, co dělat, když je někdo v bezvědomí, jak probíhá resuscitace a jak zastavit krvácení. Dále si žáci vyzkoušeli transport a polohování vážně zraněného a také získali informace o ošetření popálenin i s praktickou ukázkou.

  Teď už naši žáci vědí, že než se vrhnou na pomoc zraněnému, musí si zajistit vlastní bezpečí a kam zavolat v případě potřeby pro odbornou pomoc. Starší kamarádi, kteří se možná v budoucnu stanou záchranáři nebo zdravotníky, jim všechno vysvětlili a předvedli. Tak snad už jsme připravenější, kdyby naši pomoc někdo opravdu potřeboval.

                                                        Mgr.Renata Telingerová

  Co se u nás právě děje  A jsou tu dušičky!


  Anglosaský svátek Halloween vznikl z evropského svátku dušiček - Památky všech zemřelých.

  Průvody strašidelných a děsivých masek (jako je tomu např. v USA) nejsou jen importovanou tradicí. Podobné průvody v tuto dobu chodívaly dříve také u nás ( např. v Podkrkonoší).

  Takové tradice s oblibou slaví i naší žáci- vždyť kdy jindy se můžou beztrestně vyřádit v maskách a s potěšením někoho vylekat? Takže výtvarná výchova je velmi vhodný předmět na výrobu všech halloweenských artefaktů, jakými jsou pavouci a všeliký nechutný hmyz, čarodějnice, duchové, strašidla, netopýři, strašidelné domy a masky.

  STROM ŽIVOTA
  STROM ŽIVOTA

  STROM ŽIVOTA

  Žáci 6. ročníku se mohli 20. 10. díky společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a expertům na interaktivní vzdělávací programy zúčastnit vzdělávacího programu Strom života, který se uskutečnil v tělocvičně školy.


  Hra žákům zážitkovou formou přiblížila význam vody pro životní prostředí a člověka.

  Úkolem bylo odvrátit katastrofu, která hrozí světu bez vody. K tomu bylo nutné pochopit, že voda je nezbytnou součástí života na Zemi a k záchraně světa je nutná spolupráce jednotlivých týmů místo původního soupeření.
  Žákům se zážitková hra s mystickými prvky líbila a užili si ji. Důležité byly dovednosti jako komunikace, spolupráce nebo řešení specifických problémů v praxi.
  V úvodním workshopu si děti i animátoři společně vysvětlili základní pravidla a cíle hry, následně probíhala samotná herní aktivita. Ta byla protkána praktickými pokusy, dramatickými zápletkami a napínavým příběhem.

  Hra žákům i nám opět připomněla, jak důležitý je význam vody pro člověka i přírodu, a že o odpovědném nakládání s vodními zdroji je potřeba s dětmi v základních školách stále hovořit.

  V ZOO
  V ZOO

  MÁME RÁDI ZVÍŘATA

  K čemu vlastně slouží zoologické zahrady? K odchovu ohrožených druhů zvířat? Pro relaxaci lidí? K výzkumu?

  Odpovědi na tyto otázky a spoustu dalších zajímavostí jsme se dozvěděli na výchovném programuOhrožená zvířata a význam ZOO přímo v učebně Zoologické zahrady v Ostravě, kam jsme se se svou třídou VI.B vypravili v úterý 11.10.2016.

  Přestože nám počasí příliš nepřálo, vlastně to ani nevadilo, protože pavilony Primáti, Tanganika, Malá Amazonie, Pavilon slonů a Pavilon Evoluce byly vyhřáté a my jsme pozorovali zvířata zblízka v prostředí, které se snažilo napodobit jejich domovinu. Trochu jsme se opičili s opicemi a jejich mláďaty, poulili jsme oči na krásné rybičky v obrovských akváriích, papouškovali jsme se po papoušcích, navštívili jsme matku a babičku hrošice, cenili jsme zuby na krokodýly a stihli jsme slonici Rashmi při ranní hygieně.

  Zdaleka jsme neviděli vše, co bychom rádi navštívili, takže toho pořád hodně zbývá na další návštěvu třeba rodinnou.


  Rychlý kontakt

  Napište nám

  telingerova@zsprovaznicka.cz